Creació d'esferes

Un altre dels grans camps d'actuació en la nostra empresa és la creació de noves esferes, personalització i taller de disseny. En el nostre taller creatiu intentem resoldre idees que trobem interessants tant pel seu factor innovador com per motivacions estètiques. De la mateixa manera també dissenyats a partir de propostes que puguin fer-nos arribar els nostres clients, ja siguin peces úniques o col·leccions.